Welcome, visitor! [ Oturum aç

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığa neden olur tırnak yemesi nasıl önlenir? için yorumlar kapalı

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığa neden olur tırnak yemesi nasıl önlenir?

Genel 7 Nisan 2018

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığa neden olur tırnak yemesi nasıl önlenir?

4 yaşında kızı tırnak yemeğe başlayan bir okurumuz durumu düzeltmek için uğraştığını ancak çözüm üretemediğini yazmış. Benzer sorunlar yaşayan ailelere de yol gösterici olabileceğini düşünerek tırnak yeme, parmak emme gibi davranışlar sergileyen çocuklara nasıl yaklaşmamız gerektiğini bugünkü köşemize konu ettik. 

Öncelikle, çocuklarda tırnak yeme, parmak emme, saç kopartma, burun karıştırma gibi davranışlarda sorunu çözmek için sonuca değil nedene odaklanın.

İlk yapılması gereken şey, çocukla tırnak yeme davranışı üzerine konuşmayı durdurmaktır. Eğer bugüne kadar çocuğunuza tırnak yeme konusunda sık sık uyarıda bulunmuşsanız bir süre bu konuda hiçbir şey söylemeyin, sakin olun ve sorun yokmuş gibi davranın. Telkinde bulunmak, tehdit etmek, ödül ve ceza seçenekleri sunmak durumu ancak daha kronik hale getirir unutmayın. 

ÇOCUĞUN TIRNAKLARINI YEDİĞİ ANLARI İYİ GÖZLEMLEYİN

Bu tip davranışların oluştuğu anda çocuğun nasıl bir ruh hali içinde olduğunu analiz etmek çok önemli. Çocuğun tırnaklarını yediği zamanlarda nasıl bir ruh hali içinde olduğunu gözlemleyin. Tırnaklarını yemeye başladığında ne yaptığına, tırnak yemeye başlamadan hemen önce neler yaşandığına odaklanın. Örneğin, televizyonda heyecanlandığı bir şeyleri izlerken tırnaklarını yiyor olabilir. Ya da bir yetişkinle arasında sorun yaşadığında, kendini güvensiz hissettiğinde ve korktuğunda yemeye başlıyor olabilir. Neden böyle bir tepki verdiğini doğru analiz edebilirseniz yani tırnak yeme davranışını tetikleyen durumu ayırt edebilirseniz sorunu çözmeniz daha kolay olur.

Mesela çocuğunuz korktuğunda tırnak yemeye başlıyorsa onun güvende hissetmesine yardımcı olun. Ona sevginizi gösterin. Benzer durumlar yaşadığında sizin onun yanında olduğunuzu bilmesini sağlayın. Çok fazla konuşmayın kısa cümlelerle güven verin.

Veya televizyonda izlediği bir şeyden heyecan duyduğunda tırnaklarını yemeye başlıyorsa ve izlediği şey yaşına uygun değilse tırnak yemeye neden olan içerikten onu uzaklaştırın. Mesela ona bir oyun teklifinde bulunabilirsiniz, ondan bir konuda yardım etmesini isteyebilir ve dikkatini başka yöne vermesine yardımcı olabilirsiniz.

Küçük yaş grubundaki çocuklarla sorunlara ilişkin konuşarak doğru iletişimi kurmak güçtür. Mesela siz çocuğunuza tırnak yemenin ne kadar sağlıksız ve yanlış olduğunu anlatmaya çalışsanız da sözlü iletişim onu bu davranışlardan uzaklaştırmaya yetmez. Hatta ters etki yaratır. Çünkü çocuklarda sürekli tekrarlanan telkinler davranışı pekiştirir, davranış değişikliğinin yolu güven hissettirmek ve oyunla dikkati başka yöne çekme şeklinde olur. Ama burada dikkati başka yöne çekerken çocuğunuza ‘tırnak yememe şartına karşı’ onunla oyun oynadığınız mesajı vermemelisiniz.

ÖĞRENİLMİŞ DAVRANIŞ OLABİLİR 

Çocukların tırnak yeme, parmak emme gibi davranışları bir başkasından görüp öğrenmiş olabileceğini de hatırlayın. Eğer çevresinde yaşıtı yada daha büyük yaşına karşın bu davranışı sergileyen bir başka çocuk veya yetişkin varsa o kişiyle yetişkin gözetiminde ilişki kurmasını ve davranışların altında yatanları iki taraf için de analiz edilmesi gerekir.

DAVRANIŞIN GEÇMESİ ANCAK ÇOCUK İSTERSE MÜMKÜN OLUR

Son olarak, bu tip davranışlar çocuklar arasında çok sık görülse de yetişkinliğe geçen vaka sayısı oldukça azdır. Çocuğuz bunu davranışı sadece motor bir hareketle altında çok da önemli bir sorun yatmadan da yapıyor olabilir. Bu biraz da iç güdüseldir. Dünyaya emme güdüsüyle donanmış hale gelen çocuklar bu davranış halinde bir süre kalmak isteyebilirler. Emme faaliyeti kesildikten sonra bu isteği bir süre daha devam eden çocuklar parmak emebilir, tırnak yiyebilir. Daha önce de dediğim gibi bu sorunu konuşmak yerine nedenlerini analiz etmeniz doğru yolu izlemeniz konusunda yardımcı olacaktır. 

Unutmamanız gereken şey bu tip davranışlar ancak çocuk isterse son bulur. Burada ebeveyn olarak çocuğunuza bu davranışı tetikleyen koşulları ortadan kaldırarak yardımcı olabileceğinizi hatırlayın.

Deniz Temur’u sosyal medyadan da takip edebilirsiniz

facebook.com/obenimannem

instagram.com/obenimannem

598 toplam, 2 bugün

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığa neden olur tırnak yemesi nasıl önlenir? için yorumlar kapalı

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığa neden olur tırnak yemesi nasıl önlenir?

Genel 6 Nisan 2018

Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığa neden olur tırnak yemesi nasıl önlenir?

4 yaşında kızı tırnak yemeğe başlayan bir okurumuz gidişatı düzenlemek için uğraştığını ancak çözüm üretemediğini yazmış. Eş meseleler yaşayan ailelere de yol gösterici olabileceğini düşünerek tırnak yeme, parmak emme gibi tavırlar sergileyen çocuklara nasıl yanaşmamız gerektiğini bugünkü köşemize mevzu ettik. 

Öncelikle, çocuklarda tırnak yeme, parmak emme, saç kopartma, burun karıştırma gibi tutumlarda meseleyi çözmek için neticeye değil sebebe odaklanın.

İlk yapılması gereken şey, çocukla tırnak yeme tavrı üzerine konuşmayı durdurmaktır. Şayet bugüne kadar çocuğunuza tırnak yeme mevzusunda sık sık ihtarda bulunmuşsanız bir zaman bu mevzuda hiçbir şey söylemeyin, soğukkanlı olun ve mesele yokmuş gibi davranın. Telkinde bulunmak, tehdit etmek, mükâfat ve ceza alternatifleri sunmak gidişatı ancak daha kronik hale getirir unutmayın. 

ÇOCUĞUN TIRNAKLARINI YEDİĞİ ANLARI İYİ GÖZLEMLEYİN

Bu tip tavırların oluştuğu anda çocuğun nasıl bir ruh hali içinde olduğunu tahlil etmek çok ehemmiyetli. Çocuğun tırnaklarını yediği zamanlarda nasıl bir ruh hali içinde olduğunu gözlemleyin. Tırnaklarını yemeye başladığında ne yaptığına, tırnak yemeye başlamadan hemen evvel neler yaşandığına odaklanın. Misalin, televizyonda heyecanlandığı bir şeyleri izlerken tırnaklarını yiyor olabilir. Ya da bir erişkinle arasında mesele yaşadığında, kendini güvensiz sezdiğinde ve korktuğunda yemeye başlıyor olabilir. Neden böyle bir tepki verdiğini doğru tahlil edebilirseniz başka bir deyişle tırnak yeme tutumunu tetikleyen gidişatı ayırt edebilirseniz meseleyi çözmeniz daha basit olur.

Mesela çocuğunuz korktuğunda tırnak yemeye başlıyorsa onun güvende sezmesine takviyeci olun. Ona sevginizi gösterin. Eş gidişatlar yaşadığında sizin onun yanında olduğunuzu öğrenmesini sağlayın. Çok fazla konuşmayın kısa tümcelerle güven verin.

Veya televizyonda izlediği bir şeyden coşku dinlediğinde tırnaklarını yemeye başlıyorsa ve izlediği şey yaşına uygun değilse tırnak yemeye neden olan içerikten onu uzaklaştırın. Mesela ona bir reyin önerisinde bulunabilirsiniz, ondan bir mevzuda destek etmesini isteyebilir ve dikkatini başka doğrultuya vermesine takviyeci olabilirsiniz.

Minik yaş grubundaki çocuklarla meselelere ait konuşarak doğru irtibatı kurmak efordur. Mesela siz çocuğunuza tırnak yemenin ne kadar sıhhatsiz ve yanlış olduğunu anlatmaya çalışsanız da laflı bağlantı onu bu tutumlardan uzaklaştırmaya yetmez. Hatta ters tesir yaratır. Zira çocuklarda kesintisiz yinelenen telkinler tavrı pekiştirir, tutum farklılığının yolu güven sezdirmek ve oyunla dikkati başka doğrultuya sürükleme biçiminde olur. Ama burada dikkati başka doğrultuya sürüklerken çocuğunuza ‘tırnak yememe koşuluna karşı’ onunla reyin oynadığınız iletiyi vermemelisiniz.

BİLİNMİŞ TUTUM OLABİLİR 

Çocukların tırnak yeme, parmak emme gibi tavırları bir başkasından görüp bilmiş olabileceğini de andırın. Şayet etrafında akranı yada daha büyük yaşına rağmen bu tavrı sergileyen bir başka çocuk veya erişkin varsa o şahısla erişkin himayesinde ilişki kurmasını ve tavırların altında uyuyanları iki taraf için de tahlil edilmesi gerekir.

DAVRANIŞIN GEÇMESİ ANCAK ÇOCUK İSTERSE OLASI OLUR

Son olarak, bu tip tavırlar çocuklar arasında çok sık görülse de erişkinliğe geçen olay rakamı oldukça azdır. Çocuğuz bunu tavrı yalnızca motor bir hareketle altında çok da ehemmiyetli bir mesele uyumadan da yapıyor olabilir. Bu azıcık da iç dürtüseldir. Dünyaya emme dürtüsüyle donanmış hale gelen çocuklar bu tutum halinde bir zaman kalmak isteyebilirler. Emme faaliyeti kesildikten sonra bu isteği bir zaman daha devam eden çocuklar parmak emebilir, tırnak yiyebilir. Daha evvel de dediğim gibi bu meseleyi konuşmak yerine sebeplerini tahlil faktörüz doğru yolu izlemeniz mevzusunda takviyeci olacaktır. 

Unutmamanız gereken şey bu tip tavırlar ancak çocuk isterse son bulur. Burada ebeveyn olarak çocuğunuza bu tavrı tetikleyen şartları ortadan kaldırarak takviyeci olabileceğinizi andırın.

Deniz Temur’u sosyal medyadan da takip edebilirsiniz

facebook.com/obenimannem

instagram.com/obenimannem

567 toplam, 1 bugün